Nyt fra boligforeningen

Pris fra Friluftsrådet til Bøgeparken

I år havde Friluftsrådet en pulje penge på 1 mio. til projekter til fremme af friluftslivet i almene boligforeninger.

Vinderne blev annonceret på konferencen Almene Boligdage i Århus d. 17.-18. november 2017. Og Boligforeningen Lillebælts afdeling 2, Bøgeparken i Nørre Aaby var blandt de heldige vindere. Det blev til en 3. præmie på kr. 50.000, som skal bruges til at udvikle videre på de grønne arealer omkring afdelingen.

Friluftsraadets Prisoverraekkelse

På billedet ses fra venstre Friluftsrådets formand, næstformand i Boligforeningen Lillebælt Lene Jensen, lokalformanden for Århus bugtens afdeling under Friluftsrådet, og en repræsentant fra BL.

Byggeriet i Skrillinge kan nu præsenteres

Byggeudvalget i Boligforeningen Lillebælt har nu truffet beslutning om, hvem der skal bygge 48 familie boliger i Skrillinge for os. 

Det er således besluttet, at det bliver entreprenør STB BYG, rådgivende ingeniører Spangenberg & Madsen og arkitektfirmaet RUM, der skal bygge for os. 

Da beslutningen nu er truffet, kan vi endelig vise nogle tegninger. Der vil løbende blive lagt flere tegninger og billeder op, efterhånden som byggeriet skrider frem. Læs mere på Nye boliger i Skrillinge.

Skrillinge 3

Byggeriet set fra syd

 

Årets bustur gik til Korsbæk på Bakken

I år gik turen til Klampenborg, hvor målet var Korsbæk, der som bekendt ligger på Bakken. Vi var ca. 80 beboere, der drog afsted onsdag d. 16. august i det skønneste sommervejr. Vi havde reserveret bord på Postgården - og hvad får man der...? Smørrebrød og en lille skarp selvfølgelig. Vi havde besøg af Maude, Obersten og Konsulinde Holm, der gik rundt til os mens vi spiste. Lidt skønsang fra Konsulinden slap vi heller ikke for.

Således mætte, havde vi en times tid til 'fri leg' på Bakken, inden vi mødtes ved indgangen til Korsbæk. Her havde vi booket 3 guider, der viste os rundt, og fortalte små anekdoter om Korsbæk, opførelsen og indretningen ikke mindst - og det store arbejde med at finde de rigtige ting til hvert hus for at opnå den rigtige stemnng, som i serien om Korsbæk af Lise Nørgaard. 

Det var lykkedes dem, at finde nogle af de oprindelige rekvisiter fra Korsbæk-serien, som fx. hele spisestuearrangementet i familien Varsnæs' hjem, grisehandler Oluf Larsens grisebil, Varnæs' bil og ganske få andre ting.

Efter rundvisningen var der afgang til bussen og dermed tid at vende hjemad. Det var en rigtig skøn dag, hvor beboernes - i lighed med resten af Danmarks - facination af Korsbæk og deres nysgerrighed omkring seriens virkeliggørelse på Bakken kom frem i lyset - og vores guider svarede tjenstvilligt, så godt de kunne. 

Det var en dag hvor beboerne hyggede sig - for nogle var det den eneste aktivitet i sommerferien, og vi er som boligforening glade for, at kunne tilbyde denne mulighed.

Fornem 2. præmie til vicevært

Hvert år udlover Boligkontoret Danmark en pris på 10.000kr. til nogle personer, som gør noget ud over det forventelige. I år var kategorien viceværter, og der kom på landsplan rigtig mange indstillinger til prisen.

Inden man kommer til hovedkonkurrencen om de 10.000kr. skal man kåres som vinder i ens eget lokalområde. Vores lokalområde er fyn, hvor Boligkontoret Danmark administrerer ca. 3.000 boliger, hvilket også vil sige at der var 3.000 der kunne indstille en vicevært.

Boligforeningen Lillebælt fik 4 viceværter indstillet til prisen - det var ganske flot!

Det blev til en fornem 2. præmie til Henrik Trøjborg Hansen, som til daglig arbejder primært i afd. 1, 2, og 3, dvs. i Nørre Aaby og Føns. Henrik var indstillet af afdelingsbestyrelsen i Bøgeparken, Nørre Aaby, bl.a. med begrundelsen, at Henrik gør et stort stykke arbejde i forhold til integration af nye beboere med anden etnisk baggrund, og har et godt samarbejde med Team integration i Middelfart Kommune.

Henrik Faar Lokalraadets 2 Praemie 2017

Forretningsfører Kim Johansen, Boligkontoret Danmark, Fyn, overrækker her 2. præmien, som består af 2.000kr, til vicevært Henrik Trøjborg Hansen ved et arrangement for samtlige viceværter på Fyn.

Bogense Boligforenings team af viceværter/ejendomsfunktionærer vandt 1. præmien på Fyn og gik dermed videre til landskonkurrencen. 

I år blev der valgt hele 2 vindere af BDK-prisen. Der var kommet rigtig mange gode indstillinger ind, så Boligkontoret Danmarks Kommunikations- og marketingsudvalg, som udpeger vinderen, besluttede at honorere 2 selskaber i år.  Bogense Boligforening og Boligselskabet Venbo fra Nordsjælland, som hver fik 10.000kr. i præmie.

Generalforsamling 2017

Boligforeningen Lillebælt afholdt lørdag d. 18. marts 2017 sin ordinære generalforsamling i Strib Fritids- og aktivitetscenter.

Der var 151 deltagere fra ialt 115 husstande - hvilket var en pæn fremgang i forhold til sidste år.

Generalforsamlingen blev indledt med en brunch, og således godt mætte, kunne formand Alex Gren byde velkommen til denne 2. ordinære general-
forsamling i Boligforeningen Lillebælts historie.

Dirigent Klaus Bentzen kunne erklære generalforsamlingen for lovlig, og gav igen ordet til Alex Gren og 3. punkt på dagsordnen, bestyrelsens beretning. Alex kom med en meget fyldestgørende beretning, som både skuede tilbage i de forgangne nu 1½ år og tog os med ud i både nærmeste fremtid - og helt frem til 2021-2025. 

Bestyrelsens beretning

Der blev vist slides der synliggjorde, at vi skal blive mere effektive i driften, der blev vist et udpluk af de renoveringer vi allerede har gennemført, samt vist en oversigt over de enkelte afdelingers behov for renoveringer i de kommende år. Der blev vist en hel kavalkade over alle de sociale aktiviteter der har været i boligforeningens afdelinger i det forgangne år - meget inspirerende - og der blev endeligt vist slides over alle de kommende byggesager, vi så småt er startet op på. Nybyggeri i Middelfart, Skrillinge, Nørre Aaby og Ejby og på sigt måske også i Båring, Føns, Strib og Brenderup i form af seniorbofællesskaber. Vi kunne eventuelt også se os selv involveret i yderligere byggeri på Falstervej i Middelfart og i Gelsted.

Politiske strømninger

Formanden rundede også den politiske situation i landet, med fokus på bl.a. flygtninge og kontanthjælpsmodtagere, som bestemt er en opgave vi kan og vil tage på os - og derved hjælpe med gode boliger som kan være med til at skabe en tryg base for de der har allermest brug for vores hjælp.  Der lød også en opfordring til, at vi skal behandle hinanden ordentligt og være opmærk- somme på ikke at deltage i at dele forskellige grupper i samfundet op i rang- klasser og 'dem' kontra 'os'.

Dette er et meget lille udpluk af bestyrelsens beretning, men interesserede kan læse den i sin helhed på dette link: Bestyrelsens beretning 2017

Økonomi

Beretningen blev enstemmigt godkendt, hvorefter økonomi- og regnskabschef Michael Pedersen, Boligkontoret Danmark, gennemgik de vigtigste nøgletal i det omfattende regnskab på 503 sider. Han kunne berette om en fornuftig økonomi i selskabet, som kom ud med et overskud på ca. kr. 110.000. Afdelingernes regnskaber var også fornuftige, idet 18 ud af 21 afdelinger kom ud med et overskud, og i de 3 afdelinger med underskud, drejede det sig om relativt små beløb på ca. kr. 21.000 - kr. 33.000.

Regnskabet blev også enstemmigt godkendt og kan snart læses under 'Dokumenter'.

Der var ingen indkomne forslag, så dette punkt var hurtigt overstået.

Valg

Formand Alex Gren var på valg, og blev genvalgt uden modkandidat, ligesom de øvrige 5 organisationsbestyrelsesmedlemmer, Karin Gregersen, afd. 7, Finn Graversen, afd. 26, Paw Nielsen, afd. 2, Birte Just, afd. 22 og næstformand Lene Jensen, afd. 18, modtog genvalg. Alle blev valgt for en 2 årig periode.

Der blev desuden valgt 2 suppleanter, Anders Bech Kristensen, afd. 23 (1. supl.) og Helle Froberg, afd. 26 (2.supl.).

Billeder fra generalforsamlingen 2017:

Beboer-tur til Flensborg

Lørdag d. 26. december drog en busfuld glade beboere til julemarked i Flensborg. Det var bestyrelsen for afd. 11, Damgården, og aktivitetsudvalget i boligforeningen, der havde arrangeret turen.

Turen gik syd på fra morgenstunden. Bussen kørte direkte til Flensborg by, hvor der hvert år er det traditionsrige julemarked hele vejen ned gennem byens lange gågade.

Der var 4 timer til fri afbenyttelse dernede. Nogle fik en kop glühwein, andre fik købt julegaver, og andre igen gik en tur i den udsmykkede by og så på aktiviteter og arkitektur.

Turen gik hjemad kl. 14 med ophold hos Fleggaard ved grænsen, så der kunne provianteres lidt til den forestående højtid. 

Alt i alt en dejlig dag, for de beboere, der havde valgt at deltage. Hvis der viser sig interesse herfor, kan det eventuelt komme på tale, at arrangere flere ture.

Flensborg 1 Flensborg 2

Flensborg 3

Visioner i Boligforeningen Lillebælt

Organisationsbestyrelsen og viceværterne var af visionsudvalget inviteret til en visionsdag d. 3. november 2016.

Det var en meget givtig dag, hvor vi drøftede hvad det er vi gerne vil med boligforeningen, hvilken retning vi i fællesskab skal arbejde hen imod.

Der blev arbejdet meget i grupper på tværs af organisationsbestyrelsen og viceværtgruppen, og visionsudvalget fik alle de guldkorn, der blev skabt med hjem. De arbejder videre med de input de fik, så vi kan få formuleret præcist hvad det er vi gerne vil.

Når der foreligger noget herom, bliver det kommunikeret ud.

Visionsdag 2 Visionsdag 3

Visionsdag 5 Visionsdag 6

Bolig- og Livsstilsmesse 2016

Boligforeningen Lillebælt var igen i år med ved Bolig- og Livsstilsmessen i Lillebæltshallerne. Vi havde en stor stand i år, så der var plads til mange besøgende. 

I år var der fokus på seniorbofællesskaber og nybyggeri - og der var mange, der var interesserede i at høre nærmere om dét - især vores første byggeprojekt på Taxa-grunden i hjertet af Middelfart, var der stor interesse for.

Der var gratis opskrivning på standen, hvilket mange benyttede sig af.

Vi vil gerne sige tak til alle de mange mennesker, der besøgte os på messen - både til vores beboere der kiggede forbi, og til de mange 'gæster' der kom af interesse, og var nysgerrige på hvem vi er og hvad vi kunne tilbyde. 

 Messen 2016 1 Alm Str

Messen 2016 2 Alm Str

Åbent hus i Solvænget

Efter en gennemgribende renovering af nogle af husene i Solvænget i Nørre Aaby, bød afdelingsbestyrelsen indenfor ved et åbent hus arrangement.

Mange folk kom forbi - der var stor interesse for at se boligerne, og driftsassistent Christian R. Nielsen var til stede og kunne svare på spørgsmål om renoveringen

BDK's lokalkontor var repræsenteret ved chefkonsulent Line Højsgaard, så der var også mulighed for at få svar på de spørgsmål vedr. udlejning som man måtte have.

Samtidig var der indvielse af deres nye legeplads. Der var også gratis pølser fra pølsevogn og ta' selv softice - så det var en rigtig festdag. 

Åbent værksted i Nr. Aaby

Fredag d. 1. juli blev vores nye værksted i Søndergade 45 i Nr. Aaby officielt indviet. Alle beboere var inviteret, og slagter Mathiasen fra Nr. Aaby grillede pølser til de godt 100 fremmødte. Der var tid til at se på faciliteterne og til en sludder mellem beboere, viceværter, administrationen og organisationsbestyrelsen - en rigtig god dag, arrangeret af boligforeningens arrangementsudvalg.

Åbent Hus Vaerkstedet Nr Aaby Alm Str 1

Åbent Hus Vaerkstedet Nr Aaby Alm Str 2

Åbent Hus Vaerkstedet Nr Aaby Alm Str 3

Åbent Hus Vaerkstedet Nr Aaby Alm Str 4

 

Stor tilslutning til seniorbo-aftenen i Føns

Boligforeningen Lillebælt og Lokaludvalget i Føns og Omegn inviterede tirsdag aften til seniorbo-aften i Føns for at vejre interessen for seniorbofællesskaber. 89 mødte op i den lune sommeraften for at høre nærmere om den populære bo-form.

’Det er så overvældende at se den store interesse – vi havde slet ikke turde håbe på så mange’ siger Rikke Clausen fra lokaludvalget i Føns og Omegn. Det store fremmøde vidner om en stigende interesse efter seniorbofællesskaber – og det passer Boligforeningen Lillebælt godt. ’Vi vil meget gerne bygge flere seniorbofællesskaber udover de to vi har i forvejen – men vi skal kun bygge, hvis der er en efterspørgsel til stede. Og det kan man da vist godt sige, at vi fik slået fast med syvtommersøm her til aften’ siger formand for boligforeningen Alex Gren.

Moede I Foens 310116 3

Boligforeningens formand, Alex Gren, fortalte om erfaringerne med
de 2 ekststerende seniorbofællesskaber i Boligforeningen Lillebælt.

Aftenen bød på oplæg om, hvad seniorbofællesskab er for en størrelse, og hvordan processen med at etablere et seniorbofællesskab ser ud. Herefter var der god tid til spørgsmål, som især handlede om huslejeniveauet for et potentielt seniorbofællesskab samt boligforeningens erfaring med at arbejde med interessegrupper i boligforeningens eksisterende bofællesskaber.

Moede I Foens 310116 4

Boligforeningens marketingschef, Karina Lauridsen, gennemgik
processen og alle dens faser ved opstart af et seniorbofællesskab.

Aftenen sluttede af med, at i alt 47 skrev sig på en generel interesseliste til boligforeningens mulige kommende seniorbofællesskaber. Boligforeningen Lillebælt vil nu bruge listen af interesserede i den videre proces i forhold til, hvor der er mulige byggemuligheder og i samarbejdet med Middelfart Kommune.

Der er til projektet oprettet en facebookside, hvor interesserede løbende kan følge med i, hvordan det går med boligforeningens ønsker om at bygge flere seniorbofællesskaber, og hvor der senere på året afholdes lokale ’seniorbo-aftener’: https://www.facebook.com/seniorbofaellesskabFoens/timeline

For yderligere oplysninger om seniorbofællesskaber kontakt venligst:
Bestyrelsesformand Alex Gren, tlf. 4044 4785, e-mail: algr@bdk.dk
Forretningsfører Helle Duus Andresen: tlf. 2337 3807, e-mail: heda@boligkontoret.dk
Lokaludvalget Føns og Omegn: Rikke Clausen, tlf. 6171 9551, email: rikkebeyerclausen@gmail.com.

Moede I Foens 310116 2

Der var ialt 89 fremmødte for at høre om seniorbofællesskab i Føns. 

Moede I Foens 310116 1

Pausen kunne nydes udendørs i det dejlige vejr.

  

Seniorbofællesskab

 PETANQUELILLE 1220958

Boligforeningen er  interesseret i at indgå i samarbejde om etablerering af flere seniorbofællesskaber i vores område. 

Vi har erfaringer med seniorbofællesskaber, der går helt tilbage til 1995, hvor vi byggede vores første seniorbofællesskab i Gelsted. Vi har siden bygget endnu et - i 2004 i Ejby, så vi har lang erfaring i bygning af- og drift af seniorbofællesskaber. Denne erfaring gør, at vi rigtig gerne vil indgå i samarbejde med interessegrupper, fortælle om hvad vi kan tilbyde i en opstartsproces henimod etablering af et eller flere seniorbofællesskaber i kommunen. Helt aktuelt er der efterspørgsel fra Føns, hvor der d. 31. maj afholdes et sonderende møde om etablering af et seniorbofællesskab i Føns, og fra Stribområdet. 

Vi har oprettet en facebook side om seniorbofællesskab i Føns, som man kan følge, hvis man er interesseret. Du kan finde den på dette link:  

Foelg Os Paa Fb

Vil du vide mere om hvad et seniorbofællesskab er, kan du læse om det her

Årets Lokalrådspris 2016

Kurt Kristiansen, formand Melfarparken, var indstillet til Lokalrådsprisen, som i år tildeltes til en ildsjæl, der gør noget ekstra for fællesskabet - gerne indeholdende integration og åbenhed. Den der vinder Lokalrådsprisen (Fyn) går videre til den landsdækkende konkurrence om at vinde BDK-prisen.

Kurt Kristiansen fik en flot 2. plads på Fyn - og med den en præmie på kr. 2.000. 

015Daef631d37e247e4ab2457921375abdb5c1e8fa

På billedet ses næstformand og medlem af Lokalrådsbestyrelsen
Lene Jensen overrække Kurt Kristiansen 2. præmien.

Facebook

Vi har en facebook side som er aktiv, og der er derfor altid noget interessant at følge med i - det være sig et arrangement ude i en af vore afdelinger, nyt fra viceværterne, gode råd, opslag fra f.eks. Boligkontoret Danmarks facebook side, eller andre relevante sider, oversigt over ugens arrangementer i Middelfart Kommune, samt ikke mindst Finn Graversens weekendhilsen. 

Foelg Os Paa Fb

 

 

Ledige boliger
Gelsted Byvej 1c 1. th.
5591 Gelsted
Gelsted
Boligforeningen Lillebælt

Skrillinge

Noerre Aaby Raadhus Modelfoto

Tegning Fra Hoeringsmaterialet

Ejby Raadhus

Foelg Os Paa Fb

Wwwdanmarkboligdk