Beboerdemokrati

Beboerdemokrati

I en almen bolig er der i høj grad mulighed for at påvirke hverdagen - der er således tale om et veludviklet demokrati.

Hos os bestemmer vi i fællesskab, hvordan vores boligselskab skal fungere.  

Fælles formands-/afdelingsbestyrelsesmøder

4 gange om året afholdes der møder med afdelingsbestyrelserne. De 2 af gangene er det kun for afdelingsformændene, og de øvrige 2 er det med alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Til disse møder er der information fra organisationsbestyrelsen og information fra administrationen, Boligkontoret Danmark, samt evt. 'gæsteoprtædener' hvis der er et emne, vi har brug for at dele viden om. 

Her er der billeder fra et fælles formandsmøde i Dråben i Melfarparken, Middelfart, hvor 11 ud af 19 formænd var mødt frem.

Faelles Formandsmoede April 2017 1  Faelles Formandsmoede April 2017 2

Kurser for afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Vi gør meget ud af at tilbyde kurser til afdelingsbestyrelsesmedlemmerne. Det handler først og fremmest om en række 'grundkurser' hvor vi giver bestyrelsesmedlemmerne viden om hvad der er en afdelingsbestyrelses opgave, lidt om rettigheder/pligter og noget om økonomi. 

For at det ikke skal belaste afdelingernes økonomi direkte, har organisationsbestyrelsen vedtaget, at foreningen betaler kursusgebyrene. Det er vores administrationskontor i Odenses personale, forretningsfører Kim Johansen og chefkonsulent Line K. Højsgaard der underviser, og de har kendskabet til Boligforeningen Lillebælt, og derfor er kurserne særdeles relevante.

Hvis du som afdelingsbestyrelsesmedlem - eller afdelingsbestyrelsessup- pleant og gerne vil på kursus, så henvend dig til Line K. Højsgaard, BDK Fyn på tlf. 6312 7580 eller mail: likl@bdk.dk. Hvis der ikke lige er noget kursus nu, skriver hun dig op til det førstkommende kursus.

Her ses afdelingsbestyrelsesmedlemmer på kurset: Intro til afdelings- bestyrelses arbejdet.

Kursus 1 Kursus 2

Generalforsamlingen

Alle beboere i Boligforeningen Lillebælt kan møde op på generalforsamlingen og være med til at vælge organisationsbestyrelsen. 

Generalforsamlingen er vores øverste myndighed og mødes en gang årligt og træffer alle afgørende beslutninger i boligforeningen.

Den seneste generalforsamling fandt sted lørdag d. 18. marts 2017

Du kan finde referater og indkaldelser til organisationsbestyrelse og generalforsamling under Dokumenter.

I hver af vores 21 afdelinger bliver der én gang årligt afholdt et ordinært afdelingsmøde - du kan læse mere om hvad Afdelingsmødet er for en størrelse på dette link