Velkommen til Boligforeningen Lillebælt

Vi har 1.174 boliger fordelt i Middelfart Kommune

Boligforeningen Lillebælt er en almen boligorganisation, der ejer og udlejer almene boliger. Omdrejningspunktet for os er at tilbyde attraktive og konkurrencedygtige lejeboliger. Alt sammen for at skabe den bedst mulige løsning for den enkelte lejer.

Vi har et stort udbud af gode og tidssvarende boliger i lokalområdet. Vi har alle typer lejeboliger. Rækkehuse med haver, bynære boliger med have eller altan, 2 eller 3 etagers boliger - flere steder med elevator, boliger i landsbyer og seniorbofællesskaber. Alt en blanding af nye og ældre boliger. 

Når du flytter ind hos os, bliver du del af et fællesskab. Du er med til at bestemme de muligheder, du og andre beboere skal have. 

Nedenfor kan du se billeder fra alle vores 21 afdelinger.

 

Meld dig ind hos os

Hvis du ikke allerede er meldt ind og skrevet op på vores venteliste, kan du gøre det og betale online på Boligkontoret Danmarks hjemmeside. Det er en god sikring ind i fremtiden - man ved aldrig, hvornår man får brug for en ny bolig. 

Vi er en almen boligforening - en boligforening for alle

Almene boliger er for alle. Det er beboerne, som i fællesskab bestemmer, hvad der skal ske i boligforeningen.

Lovgivningen bestemmer, at ingen må tjene på almene boliger. Huslejen skal fastsættes således, at den dækker det, det koster at drive afdelingen og ikke mere.

Almene boliger administreres af en boligadministrator, det vil for Boligforeningen Lillebælts vedkommende sige af Boligkontoret Danmark. Administrationen sker i et tæt samarbejde med organisationsbestyrelsensom i sidste ende er ansvarlig for at alt foregår på bedste vis efter alle lovens regler. 

Fordele ved at bo alment

Der er mange fordele ved at bo i en almen boligforening. 

Serviceniveauet er højt. Viceværten sørger for at vedligeholde husene og de grønne områder. Du kan altid henvende dig om ting, der skal ordnes og få hjælp og vejledning.

Vores viceværter udgør også et sikkerhedsnet for beboerne og medvirker til, at svagere eller ældre beboere føler sig trygge.

En gang årligt afholdes en generalforsamling, hvor alle beboere kan være med til at afgøre boligforeningens virke det kommende år. 

Der er en generel vejledning om forholdene ved at bo alment, udarbejdet af BL - Danmarks Almene Boliger, som er en interesse- og brancheorganisation for de almene boligorganisationer. Den findes på flere sprog. Den kan f.eks. læses her på arabisk.

 

Ledige boliger
Skolevej 10l 1.
5580 Nørre Åby
Nr. Aaby / Føns
Boligforeningen Lillebælt
Bredgade 21. 2. th.
5592 Ejby
Ejby
Boligforeningen Lillebælt
Post-it
Udbetaling af foreningsandel

03-01-2017

Middelfart Andelsboligforening af 1946, som nu er en del af Boligforeningen Lillebælt, var tidligere organiseret med foreningsandel/medlemsindskud. Foreningsandelen kan nu blive udbetalt til medlemmer, der kan fremvise sit originale medlemsbevis.

 

Ønsker du at få udbetalt din foreningsandel, skal du kontakte Boligkontoret Danmark på email: fyn@bdk.dk eller tlf. 6312 7580 senest den 5. januar 2017.

 

Udbetaling af foreningsandele vil foregå torsdag den 12. januar 2017 og tirsdag den 24. januar 2017 i tidsrummet 15.00 til 17.00 på Brovejen 210, kælderen, 5500 Middelfart.

Boligforeningen Lillebælt

Foelg Os Paa Fb

Se vores nye pjece

Jpeg Nye Pjece